Rikskval

Rikskval utgör kvalificering till representationslagen och ligger till grund för den årliga rankinglistan. Rikskvalen genomförs under två regattor som omfattar 2-4 kappseglingsdagar.

Seglare som uppfyller villkoren för att delta se (Tävlingsbestämmelser) har rätt att delta i rikskval. Flickor och pojkar seglar tillsammans med gemensam resultatlista. Efter varje regatta presenteras en aktuell rankinglista på SOF:s hemsida.

Totalresultatet (rankinglistan) efter att Rikskvalet är färdigseglat användas vid uttagning av representationslagen.

Rikskval seglas under två helger där åtminstone den ena helgen möjliggör segling 3 eller flera dagar. Minst 15 planerade seglingar.

SOF har beslutat att antalet borträkningar ska vara (står även omnämnt i Tävlingsbestämmelserna):  0 vid färre än 5 genomförda seglingar, 1 vid 5-9 seglingar, 2 vid 10-13 seglingar, 3 vid 14-17 seglingar och 4 vid 18 eller fler seglingar.

Slutresultatet (Rankinglistan) ger uttagningen till representationslagen till VM, EM och JNoM.

Deltagande kräver också medlemskap i SOF.

För 2023 kommer Rikskvalen ske:
29 April - 1 Maj i Kullavik
13-14 Maj i Lomma