Regionläger Region 4

Detaljer

15 apr - 16 apr

MSS, Malmö

Information

Regionläger i region 4 anordnas av Malmö Segelsällskap den 15-16 april.


Ledare

Camilla Pettersson

Camilla Pettersson