Svenska Optimistjolleförbundet

Svenska Optimistjolleförbundet (SOF) 

bildades 10 februari 1962. SOF skall vara anslutet till Svenska Seglarförbundet (SSF) och International Optimist Dinghy Associationen (IODA).

SOF ska på medlemmarnas uppdrag leda och befrämja Svensk Optimistjolleseglings tränings- och tävlingsverksamhet, både på bredden och för elit.

SOF har till ändamål att:
a)     svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet
b)     tillvarata juniorfrågor och klassens övriga intressen på ett för svensk segling på ett optimalt sätt
c)     utarbeta övergripande tävlingsbestämmelser för optimistjolleklassen, särskilt beakta båtens karaktär av ungdoms, rekryterings och utbildningsbåt
d)     bistå kappseglingsarrangörer med rådgivning och stöd
e)     planera klassens kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet, distriktsseglarförbunden och dess förbundssällskap samt andra klasser
f)      representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund: (IODA och  EODA) samt Skandinaviska Seglarförbundet
g)     arbeta för ett rationellt upplägg av tävlings- och träningsverksamhet
h)     svara för indelning och uttagning till klassens representationslag
i)      bevaka klassens tekniska utveckling i samarbete med (IODA). Dock ska ändring av nationella klassregler godkännas av SSF
j)      upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter
k)     svara för klassens administration