JSM och Coming Stars

Svenska seglarförbundet arrangerar i samarbete med en lokal klubb Junior-SM (JSM) där barn upp till 20 år kan delta i olika klasser bl.a. Optimist (max 15 år). 

Utvecklingsklassen Coming Stars

Endast seglare som under innevarande år fyller minst 12 år får delta vid rikskval eller JSM, och ingå i regions- eller riksranking. Från och med 2022 inrättar SOF en egen tävlingsklass – ”Coming Stars” - för seglare som antingen inte uppfyller nämnda ålderskrav eller som av annan anledning väljer att segla i Coming Stars. Alla seglare som under innevarande år fyller max 15 år är välkomna att delta i Coming Stars, dvs det finns ingen nedre åldersgräns. SOF:s ambition är att arrangören av rikskval eller JSM ska arrangera en egen tävling för Coming Stars som seglas parallellt med rikskvalet/JSM. Syftet med klassen Coming Stars är att ge seglaren möjlighet att tävla i en lugnare och mindre stressig miljö än vad som kan förekomma sida 3 vid rikskval och JSM. I Coming Stars kan det förekomma ”coacher för alla” som utses av arrangören och som tillåts hjälpa seglarna inför och efter kappseglingen. SOF:s rekommendation är att seglare som inte tidigare har deltagit vid minst två distriktstävlingar och minst två regionsmästerskap deltar i Coming Stars istället för rikskvalstävling eller JSM.