Mätbrev

Varför skall det vara så komplicerat med mätbrev för optimistseglare? 

Svaret är enkelt. Optimist är världens största klass med mer än 150 000 registrerade seglare världen över. På International Optimist Dinghy Association – IODA hemsida hittar man klassreglerna för Optimister. I klassreglerna kapitel 2.4.1 har IODA tillsammans med International SailingFederation – ISAF bestämt

"No boat is permitted to race in the class unless it  has a valid measurement certificate. This rule may be suspended in the case of charter boats at any event with the permission of the IODA Executive Committee."

Ladda gärna ner denna presentation som på ett bra sätt beskriver vilken dokumentation och annat som krävs.