Regionindelning

Sverige delas för närvarande in i 5 regioner. 
I varje region seglar man regionskval, för att kvalificera sig till rikskvalsserien. Seglare i region 3 får välja om de vill tillhöra region 2 eller 5.