Medlemsskap

Medlemskap i Svenska Optimistjolleförbundet.

Medlemsavgift:

Medlem Optimistjolleförbundet: 500kr

Medlemskapet gäller per verksamhetsår med 30 dagars överlapp. Verksamhetsåret är 1 november till 31 oktober. Överlapp innebär att medlemskap tecknat efter 15 oktober gäller till 15 november påföljande år.

Teckna medlemskap genom att registrera dig på hemsidan. Du får ett välkomstmail med instruktioner om hur du betalar medlemsavgift. För att medlemskapet ska gälla måste du ha registrerat dig, betalt enligt anvisningen och kunna uppvisa kvitto på betalningen.

Stödmedlemskap

Stödmedlemskapet kan tecknas av alla som vill stötta förbundets verksamhet men gäller inte som medlemskap för aktiva optimistjolleseglare. Stödmedlemskapet kostar 250 kr eller frivilligt högre bidrag.

Stödmedlem ska betraktas som ”supportermedlem” och därför sakna yttranderätt-, förslagsrätt- och rösträtt vid årsmöte enligt §§ 13-14 i förbundets stadgar. Pengarna från stödmedlemmar är avsedda att särskilt användas till att stärka förbundets arrangerade träningsaktiviteter.