Klasstränare

 

Klasstränare för Sveriges Optimistseglare  är Josefine Åkesson 

Josefine Åkesson har rekryterats till ett breddat klasstränaruppdrag i optimist där målet är mer kul och utvecklande träning lokalt och regionalt för blåa och röda seglare

Genom en förstärkt klasstränarroll i optimist och ett nära samarbete mellan Svenska Optimistjolleförbundet och resurspersoner inom Svenska Seglarförbundet ska optimistseglingen bli tillgänglig för fler. 

Josefine kommer från Göteborg. Hon har sin seglarbakgrund i Optimist i RÖSS, Göteborg. Efter optimisten har hon varit aktiv tränare för blå och röda seglare imånga år, nu senast i Lomma. Idag bor Josefine i Lund där hon studerar. 

Har du frågor kring rollen eller är intresserad av att utveckla träningen i din klubb så kontakta gärna Josefine. (josse4306@gmail.com).