Lag-SM

 

Lag-SM hålls oftast i månadsskiftet september/oktober. 
Här tävlar klubbarna med 4 manna-lag i matcher med 2 lag som seglar mot varandra.

För att ge klubbar med inte tillräckligt många seglare chansen att vara med, kommer vi även i år tillåta vissa fall av sammansatta lag från mer än en klubb.

Sammansatta lag kommer att godkännas i de fall de breddar antalet deltagande klubbar, men deltagande kommer inte att godkännas om det uppenbara syfte att bilda ett "toppat" lag.