Idrotten vill

"Idrotten vill" -  Är Riksidrottsförbundet (RF) riktlinjer för hur framtida barn - ( under 12 år för segling) och ungdomsidrott (12 år och uppåt för segling) ska bedrivas. 

Vi vill veta mer om hur våra medlemmar och personer runt om vår verksamhet ser på införandet av Idrotten vill? Även hur ni ser på regionala och nationella aktiviteter? Hur våra kappseglingar ska genomföras etc etc?

SOF styrelse har därför tagit fram en enkät för våra medlemmar och personer runt Svensk Optimistjollesegling.

Länk till summeriog av enkäten, klicka HÄR (sammanfattning se s. 28)

Bakgrundsmaterial från RF

Riksidrottsförbundet har tagit fram anvisningar för barn- och ungdomsidrott som beslutats av riksidrottsstyrelsen (RS) den 23 maj 2014. 

RF-dokumenent hittar du här