Rikskval och Coming Stars

Rikskval utgör kvalificering till representationslagen och ligger till grund för den årliga rankinglistan. Rikskvalen genomförs under två regattor som omfattar 2-4 kappseglingsdagar.

Seglare som uppfyller villkoren för att delta se (Tävlingsbestämmelser) har rätt att delta i rikskval. Flickor och pojkar seglar tillsammans med gemensam resultatlista. Efter varje regatta presenteras en aktuell rankinglista på SOF:s hemsida.

Totalresultatet (rankinglistan) efter att Rikskvalet är färdigseglat användas vid uttagning av representationslagen.

Rikskval seglas under två helger där åtminstone den ena helgen möjliggör segling 3 eller flera dagar. Minst 15 planerade seglingar.

SOF har beslutat att antalet borträkningar ska vara (står även omnämnt i Tävlingsbestämmelserna):  0 vid färre än 5 genomförda seglingar, 1 vid 5-9 seglingar, 2 vid 10-13 seglingar, 3 vid 14-17 seglingar och 4 vid 18 eller fler seglingar.

Slutresultatet (Rankinglistan) ger uttagningen till representationslagen till VM, EM och JNoM.

Deltagande kräver också medlemskap i SOF.

Utvecklingsklassen Coming Stars

Endast seglare som under innevarande år fyller minst 12 år får delta vid rikskval eller JSM, och ingå i regions- eller riksranking. Från och med 2022 inrättar SOF en egen tävlingsklass – ”Coming Stars” - för seglare som antingen inte uppfyller nämnda ålderskrav eller som av annan anledning väljer att segla i Coming Stars. Alla seglare som under innevarande år fyller max 15 år är välkomna att delta i Coming Stars, dvs det finns ingen nedre åldersgräns. SOF:s ambition är att arrangören av rikskval eller JSM ska arrangera en egen tävling för Coming Stars som seglas parallellt med rikskvalet/JSM. Syftet med klassen Coming Stars är att ge seglaren möjlighet att tävla i en lugnare och mindre stressig miljö än vad som kan förekomma sida 3 vid rikskval och JSM. I Coming Stars kan det förekomma ”coacher för alla” som utses av arrangören och som tillåts hjälpa seglarna inför och efter kappseglingen. SOF:s rekommendation är att seglare som inte tidigare har deltagit vid minst två distriktstävlingar och minst två regionsmästerskap deltar i Coming Stars istället för rikskvalstävling eller JSM.