Här kan jag pröva

Mer information om klubbar med junior- & jolleverksamhet finner du på Svenska Seglarförbundets hemsida.