Representationslagen, Team Sweden

För många av opti-seglarna är säsongens stora mål att ta en av de åtråvärda platserna i något av representationslagen till JNoM, EM och Lag-EM samt VM. Mästerskapen blir ett minne för livet då det för många seglare är deras första internationella tävlingar vilket ger många nya erfarenheter. Uttagningsreglerna till de olika tävlingarna beskrivs i SOFs tävlings bestämmelser

 

JNoM

Detta arrangemang alterneras mellan länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark och Estland. 2019 kommer Norge stå som värd. JNoM arrangeras vanligtvis under vecka 30 och rymmer dels fleetracing där killar och tjejer tävlar i varsin klass, samt lagsegling där respektive land får ställa upp med ett tjejlag samt ett killag.

 

Det är ett stort ”gäng” på 20+20 killar och tjejer som representerar Sverige vid JNoM och som förberedelse inför mästerskapet brukar föräldrakooperativet tillsammans med de av SOF utsedda mästerskapscoacherna arrangera ett 3-dagars läger med övernattning med fokus att lära känna varandra och slipa på detaljerna inför stundande tävling.

 

EM och VM

Dessa mästerskap styrs av IODA tillsammans med arrangerande klubb. Det är stora mästerskap med ca 200-300 deltagande seglare. Under VM seglar killar och tjejer tillsammans medan EM har två separata klasser.

 

Mästerskapen flyttar runt både geografiskt och i tiden då de olika arrangörsländernas förutsättningar att genomföra dessa stora arrangemang måste tas i beaktande. Då det kan vara stora skillnader i tidpunkten för mästerskapen olika år arrangerar föräldrakooperativet tillsammans med utsedda mästerskapscoacher ett eller flera förberedande läger i syfte att komma väl förberedda till mästerskapet.

SOFs bidrag och stöd till representationslagen

Information om de olika mästerskapen adresseras vanligtvis SOFs sekreterare och SOF ansvarar för att anmäla seglare från Sverige till EM, Lag-EM samt VM då detta måste göras långt innan våra kvalseglingar är avslutade. Kostnaden för anmälan betalas i ett senare skede av respektive seglare.

 

Anmälningsförfarandet till JNoM har varierat under åren men SOF bevakar information om detta till dess att Team Leader, Country Representative samt Huvudcoach är utsedda och de kan överta ansvaret för planering för laget.

 

Planering avseende resor, boende, följebåtar mm utförs av föräldrakooperativen i respektive representationslag i samråd med mästerskapscoacherna.

 

SOF bidrar med ekonomiskt stöd till samtliga representationslag genom att täcka kostnaderna för de av SOF utsedda mästerskapscoacherna under respektive mästerskap från den officiella öppningsdagen till mästerskapet avslutas. Det vill säga lön, kostnader för boende och mat samt resor.

 

Samtliga övriga kostnader avseende till exempel läger, extra dagar på plats på tävlingsorten mm bekostas av seglarna i de olika lagen.

 

 

Nyckelroller för ett lyckat mästerskap

Internationella mästerskap innebär i många fall långa resor och mycket praktiska frågor som måste hanteras och lösas och följande nyckelroller är viktiga för att lösa detta på ett bra sätt.

 

Mästerskapscoacher

SOF utser innan rikskvalsserien inleds årets mästerskapscoacher för att seglarna och föräldrarna skall ha möjlighet att i god tid lära känna dessa. Coachernas fokus är på bästa sätt hjälpa seglarna före och under mästerskapen.

 

Team Leader

Föräldrakooperativet i respektive representationslag utser en Team Leader som är ansvarig för att koordinera och genomföra önskade aktiviteter tillsammans med övriga föräldrar i laget.

 

Team Leader hjälper coachen/coacherna med praktiska saker under mästerskapen så som till exempel inmätning av utrustning, delta på informationsmöten och om det behövs i samråd med övriga föräldrar ordna extra mat och dryck.

 

Under VM och EM kan uppställningsområdet för båtarna vara avgränsat så endast Team Leader och Coach släpps in till seglarna.

 

Country Representative

Under VM arrangeras IODAs årsmöte och Sverige representeras under detta möte av en ”country representative” som utses bland närvarande föräldrar till VM-seglarna i samråd med SOFs styrelse.

 

Kassör

Av erfarenhet vet vi att det är mycket bra att respektive lag på ett tidigt stadium utser en kassör som kan hålla ordning på lagets gemensamma ekonomi.