Hälsning från ordförande!

 

 

  • 11 nov 2023

Vår ordförande Martin Wigforss sammanfattar här en del av styrelsens arbete under året. 
Och glöm inte att anmäla er till årsmötet! 

Hej seglarvänner!

Så här i höstrusket och när krutröken lagt sig efter ett härligt riksläger på Marstrand tänkte jag uppdatera er lite kort om vad styrelsen i SOF har pysslat med under året.

Utöver det ”ordinarie programmet” har vi arbetat med en rad olika frågor för att utveckla verksamheten och svensk optimistsegling. Nedan följer några axplock:

Regionala tävlingar
Vi har noterat en minskning i deltagande på lokala regattor i framför allt södra och östra Sverige. För att skapa fler lokala och lättillgängliga tävlingar som kan locka framför allt yngre seglare kommer vi 2024 testa att ge mer flexibilitet för respektive region att utforma sin regionsmästerskapsserie. I region 2 planeras exempelvis fyra regionstävlingar istället för sedvanliga två regionshelger; inledningsvis en tvådagarsregatta på Baggensfjärden 4-5 maj, sedan en endagsregatta på Lidingö 9 juni, en endagsregatta i Linköping 16 juni (i anslutning till SOF tjejläger 14-15 juni) och slutligen en tvådagsregatta i Oxelösund, prel 7-8 september. Följ gärna SOFs kalender på hemsidan så håller ni er uppdaterade om läger- och regattaplanen för 2024 som börjar ta form.

Justerad allokering av platser till EM
Inför IODAs årsmöte i juni hade Italien motionerat om att minst en seglare av vardera kön ska ingå i ländernas VM-lag. SOFs styrelse beslutade att SOF skulle stötta förslaget vilket jag också gjorde vid AGM, men till min förvåning var Sverige det enda landet som uttryckte stöd. Debatten som följde resulterade i att Italien återkallade förslaget så någon omröstning blev det aldrig. Huvudargumentet som framfördes mot förslaget var att VM seglas i blandat fält på lika villkor för flickor och pojkar och att kvalificering därmed också bör ske blandat på lika villkor. Flera länder framförde också att ”tjejerna inte vill särbehandlas”. Vi har efter AGM debatterat flitigt i styrelsen om SOF på egen hand ska införa en liknande könsregel till VM men landat i att vi i dagsläget inte förespråkar det och inte heller upplever att det finns ett tydligt stöd hos medlemmarna för en sådan regel. Dock finner vi det angeläget att på något sätt bidra till att utjämna den typisk sett sneda fördelningen mellan könen av platser till VM och EM. Styrelsen har därför beslutat att ändra tävlingsbestämmelserna inför säsongen 2024 på så vis att majoriteten av EM-platserna (dvs 4 st) tilldelas det kön som är i minoritet i VM -laget. EM seglas i separerade fält flickor/pojkar.

Justering av formatet för Lag-SM
Dagens format för Lag-SM bygger på att tävlingen samlar 32 lag vilket tyvärr inte varit fallet de senaste åren. Vi kommer därför göra vissa justeringar i formatet inför 2024 för att underlätta arrangemanget och ge lagen på båda banorna många matcher båda tävlingsdagarna.

Instiftande av pris för gott kamratskap och sportsmannaskap. 
SSF har startat ett projekt på temat ”ärlig segling”, vilket delvis är motiverat av att domare upplever att regelefterlevnaden och uppförandet brister på sina håll, inte bara i optimistklassen. Tanken är att tidigt fokusera på gott beteende i segelsporten, för att undvika att dåliga beteenden (såsom gapande, inte ta sitt straff vid regelbrott, mobbing) inte rotar sig och följer med unga seglare upp i åren. Under rikslägret fick vi besök av domare Leif Andersson som delade med sig av sina observationer och kloka tankar till barnen som lyssnade intresserat. Leif flaggade också för att domarna 2024 kommer att ha ett extra öga på seglarnas uppförande och inte dra sig för att agera om de upplever att seglare eller stödpersoner beter sig illa. För att ytterligare stimulera initiativet har styrelsen i SOF beslutat att från och med 2024 dela ut ett vandringspris till en seglare som utmärkt sig på ett positivt sätt. En presentation av vandringspriset kommer inom kort.

Distriktsutredningen
SSF tillsatte för ett par år sedan en grupp med uppgift att utreda distriktsorganisationen av svensk segling. Utredningen har genomfört ett gediget arbete och har nu föreslagit en ny struktur som skulle innebära en minskning från 16 till 5-7 distrikt som får större geografiska områden och stärkta resurser. Förslaget ligger för omröstning vid en extra Seglardag den 26 november. SOFs uppfattning är att det är angeläget att ytterligare förenkla svensk seglings administrativa struktur och att resurserna styrs mer mot aktivitetsnära verksamheter som främst drivs av klubbar och klassförbund, samt att en ändring av distriktsorganisationen bör avvakta tills den nyss påbörjade ”klassförbundsutredningen” (som tittar på effektivisering av klassförbunden) kommit längre i sitt arbete. SOF kommer därför rösta nej till förslaget vid Seglardagen i november.

Rekrytering av ny klasstränare
Vår fantastiska klasstränare Josefine Åkesson ska studera utomlands i vår och har därför valt att avsluta sitt uppdrag. Vi är mycket tacksamma för Josefines fina insatser för optimistklassen de senaste åren och önskar henne all lycka framöver, med hopp om att hon återkommer som tränare när tillfälle ges. Vi har påbörjat rekryteringen av ny klasstränare och hoppas kunna presentera denne i god tid innan säsongen börjar på riktigt.

Som vanligt välkomnar vi medlemmarna att komma med synpunkter och förslag på hur vi tillsammans kan utveckla svensk segling, få fler barn att börja segla och fler att bli långsiktiga kappseglare.

Den som är intresserad av att följa styrelsens arbete lite närmare finner protokollen från våra möten här.

Hoppas att vi ses på årsmötet!

Bästa seglarhälsningar,

Martin Wigforss, ordf.